№s1-09 / 2009

Kochatkov A.V., Kriger A.G. S. 4650
V. M. Polonskii
Semiglazov V.F., Dashyan G.A, Semiglazov V.V., Paltuev R.M., Krivorotko P.V., Kolarkova V.V., Donskih R.V., Shamina E.A., Tabagua T.T. S. 1519
Semiglazov V.F., Semiglazov V.V., Ivanov V.G. S. 2023
Besova N.S. S. 2434
Abramov M.E. S. 3539
Semochkin V.V. S. 4045
Budarin A.M. S. 5154

Бионика Медиа