Found: 2 articles

Article Edition
G.Yu. Kharkevich (1), K.V. Orlova (1), I.V. Timofeyev (2), L.V. Demidov (1)
DOMESTIC ANTITUMOR PREPARATION ARANOSE IN the TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTATIC SKIN MELANOMA - RESULTS OF A PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY
№8 / 2017
K.V. Orlova, G.Yu. Kharkevich, L.V. Demidov
TREATMENT OF CANCER WITH BRAF V600 GENE MUTATION USING VEMURAFENIB
№18 / 2015


Бионика Медиа