Found: 4 articles

Article Edition
B.M. Blokhin, A.D. Prokhorova, A.S. Suyundukova, I.P. Lobushkova
Diagnosis and treatment options for acute gastroenteritis in children
№1 / 2020
T.V. Vilchanskaya, M.D. Bakradze, V.K. Tatochenko, A.S. Polyakova, I.L. Chaschina
NEW METHOD FOR PREDICTING THE NEED FOR INTRAVENOUS REHYDRATION IN CHILDREN WITH ROTAVIRUS GASTROENTERITIS IN HOSPITAL SETTINGS
№14 / 2016
T.V. Vilchanskaya, M.D. Bakradze, V.K. Tatochenko
EXPERIENCE OF USE OF ANTIEMETIC AGENTS IN ACUTE GASTROENTERITIS IN CHILDREN
№11 / 2016
L.N. Mazankova, S.G. Gorbunov
CURRENT RECOMMENDATIONS FOR THE TREATMENT OF ACUTE GASTROENTERITIS IN CHILDREN
№6 / 2014


Бионика Медиа