№s2-08 / 2008

V.M. Polonskii
Jukova L.G., Lichinicer M.R.
13-19
Breder V.V.
20-26
Maschan A.A.
27-31
Reck M.
32-36
Larionova V.B., Gorojanskaya E.G.
37-43
Trishkina E.A.
44-49
Oshepkov V.N., Sivkov A.V., Bolohanov U.N., Darii E.V.
50-53
Jukov N.V., Minenko S.V., Popov A.U., Ptushkin V.V.
54-59
Miller K., Wang M., Gralow J. i soavt.
60-68

Бионика Медиа